نمیخواهم سالگرد تولدم شمعی را خاموش کنم. همه ی شمع ها را جمع کنید برای روز مبادا. تولدم هنوز نرسیده است ! تولدم زمانیست که هر جای دنیا قدم بگذارم مرزی وجود نداشته باشد. اینجا دنیای من نیست. دنیای من جنسش از قلبم نرم تر است و تولدم زیباترین رویاییست که هنوز پس از 31 سال لمسش نکردم.