بعضی ها اصلا حرف نمیزنند . بعضی ها اصلا حرکتی نمی کنند . بعضی ها صدایشان به گوش خودشان هم نمیرسد . بعضی ها هیچی پول ندارند . بعضی ها غذایشان یک کاسه دوغ است . بعضی ها دنیایشان اتاقی 4 متریست . بعضی ها حقوقشان اکسیژنیست که تنفس می کنند . بعضی ها مرکبشان یک جفت کفش است . بعضی ها تفریحشان دیدن بازی بچه هاست . بعضی ها ، شب ها تشکی برای خواب ندارند . بعضی ها به امید باران آب می نوشند . بعضی ها را وقتی نگاه می کنی زیبا نیستند اما زیبایند . صدای بعضی ها را وقتی گوش میدهی ، کلمه ای متوجه نمیشوی اما صدایشان آرامبخش است . نمیدانم چرا اینقدر دوستشان دارم ، اما میدانم چرا