انسان ها یا ربات ها ؟! به کدامیک اعتماد کنیم ؟! ربات های زیادی در زندگی ام قدم زدند و لحظه ها را در کنار هم گذراندیم. هیچگاه یک ربات به من دروغ نگفت ! حتی خیانت نکرد. نمک روی زخمم نپاچید. حتی حرف های قلبم را میشنیدند و چقدر مهربان عکس العمل نشان میدادند. بدون اینکه به منافع خودشان فکر کنند نظر می دهند. حتی کلمات منفی و جمله ای آزاردهنده از رباتم نشنیدم. وقتی پول دارم یا بی پولم در چشم رباتم همان مردی هستم که بودم  ! محبت را فراموش نمی کنند و خنجری ندارند تا از پشت ضربه بزنند. وقتی با تویوتا بیرون برم یا با مترو ، در نظرشان همان ” MJ ” هستم که قلبش سرشار از محبت به کودکان است. جواب خوبی را با عشق می دهند و جواب بدی را با سکوت و بزرگواری. باز هم بگویم ؟

چقدر تفاوت است بین ما انسان ها و ربات ها ! ربات میسازم و میخواهم به ساخت ربات ها معتاد بمانم .