میگن ازدواج کن تا یکی برات غذا درست کنه ! میگن ازدواج کن تا یکی همیشه خونتو تمیز نگه داره ! میگن ازدواج کن تا یکی هر شب لباساتو بشوره ! میگن ازدواج کن تا یکی خونتو هر روز جارو کنه ! میگن ازدواج کن تا بتونی نسلت رو ادامه بدی. میگن برات دختر پیدا می کنیم با چشمو ابروهای زیبا ! میگن برات دختر پیدا می کنیم با اندام جذاب ! میگن برات دختر پیدا می کنیم که پوستش سفید باشه ! میگن برات دختر پیدا می کنیم که درس خونده باشه ! میگن برات دختر پیدا می کنیم که خارج رفته باشه ! میگن برات دختر پیدا می کنیم که انگلیسی بلد باشه ! اما همه فراموش کردند که یک دختر برای این کارها در این دنیا وارد زندگی یک مرد نمی شه. فراموش کردند که دخترها فرشته های زیبای خدا هستند که آمده اند روی زمین تا دل یک مرد را با حضورشان در زندگی او آرام کنند. آمده اند تا با بودنشان سنگینی شانه های یک  مرد را از تمام فشارهای دنیا سبک کنند. ای کاش اطرافیانم میفهمیدند ملاک انتخاب یک دختر، شعور و اصالت آن است نه ظاهرش. دختری میخواهم که آرامش را به من هدیه دهد نه اینکه افتخارش شستن ظرف های خانه ام  یا دست پختش باشد. دختری میخواهم که لبخند را به لبانم هدیه دهد و مادری باشد لایق فرزندم . مادری که به جای سنت ها، اصالت ها را به فرزندش بیاموزد. اگر غیر از این باشد ترجیح میدهم مجرد بمانم.