میگن ازدواج کن تا یکی برات غذا درست کنه ! میگن ازدواج کن تا یکی همیشه خونتو تمیز نگه داره ! میگن ازدواج کن تا یکی هر شب لباساتو بشوره ! میگن ازدواج کن تا یکی خونتو هر روز جارو کنه ! میگن ازدواج کن تا بتونی نسلت رو ادامه بدی . میگن برات دختر پیدا می کنیم با چشمو ابروهای زیبا ! میگن برات دختر پیدا می کنیم با اندام جذاب ! میگن برات دختر پیدا می کنیم که پوستش سفید باشه ! میگن برات دختر پیدا می کنیم که درس خونده باشه ! میگن برات دختر پیدا می کنیم که خارج رفته باشه ! میگن برات دختر پیدا می کنیم که انگلیسی بلد باشه ! اما همه فراموش کردند که یک دختر برای این کارها در این دنیا وارد زندگی یک مرد نمی شه . فراموش کردند که دخترها فرشته های زیبای خدا هستند که آمده اند روی زمین تا دل یک مرد را با حضورشان در زندگی او آرام کنند . آمده اند تا با بودنشان سنگینی شانه های یک  مرد را از تمام فشارهای دنیا سبک کنند . ای کاش اطرافیانم میفهمیدند ملاک انتخاب یک دختر ، شعور و اصالت آن است نه ظاهرش . دختری میخواهم که آرامش را به من هدیه دهد نه اینکه افتخارش شستن ظرف های خانه ام  یا دست پختش باشد . دختری میخواهم که لبخند را به لبانم هدیه دهد و مادری باشد لایق فرزندم . مادری که به جای سنت ها ، اصالت ها را به فرزندش بیاموزد . اگر غیر از این باشد ترجیح میدهم مجرد بمانم