در این دنیا یاد گرفتم سکوت زیباترین جمله است برای مردم . لبخند بهترین جواب است برای مردم . جواب سلام را فقط با سلام میدهم ، نه بیشتر و نه کمتر . تصمیم گرفتم از این پس اگر دروغی شنیدم ، چشم هایم را ببندم و فقط به ستاره ها نگاه کنم و همه چیز را به طبیعت واگذار کنم . تصمیم گرفتم قلبم را قفل کنم و بیش از قبل ، سخت پسند شوم تا اجازه ندهم هر موجودی با دروغ ، راهش را به قلبم باز کند . وجودم پر از احساس است . این قلب متعلق به یک نفر است و باید همیشه جوان و مهربان بماند . نمیگذارم روزگار پیرم کند . آنقدر محکم و استوار شده ام که طوفان های زندگی جلویم زانو میزنند . پس فراموش نکن . من یک مرد 30 ساله نیستم . از چشمانت میفهمم در کلامت چه  هدفی داری . محال است مرا گول بزنی . به اندازه ی تمام سلول های وجودت ، قدرتمندو استوار ایستاده ام و اگر بمیرم در برابر مشکلات زانو نمیزنم